راحت الحلقوم زعفرانی

قیمت محصول : 40000    30000 تومان

لوکوم زعفرانی از سوغات تبریز می باشد که گاها با عنوان راحت الحقلوم زعفرانی بخاطر شباهت زیاد آن به راحت الحقلوم نیز گفته می شود. این محصول از زعفران و شیر تازه تهیه شده است.

تگ ها: لوکوم زعفرانی تبریز راحت الحلقوم لوکوم زعفرانی تبریز راحت الحقلوم زعفرانی

مرتبط ها