لوکوم زعفرانی 250 گرمی راحت الحلقوم زعفرانی-تبریز سوغات

راحت الحلقوم زعفرانی

قیمت محصول : 45045    40950 تومان    وزن: 250گرم

لوکوم زعفرانی از سوغات تبریز می باشد که گاها با عنوان راحت الحقلوم زعفرانی بخاطر شباهت زیاد آن به راحت الحقلوم نیز گفته می شود. این محصول از زعفران و شیر تازه تهیه شده است.

تگ ها: لوکوم زعفرانی تبریز راحت الحلقوم لوکوم زعفرانی تبریز راحت الحقلوم زعفرانی

مرتبط ها