چوروتمه,تبریز ,سوغات,ریس,اریس
support@tabriz-soghat.com

چوروتمه,تبریز ,سوغات,ریس,اریس

تیر 18، 1399

چوروتمه تبریز سوغات چوروتمه تبریز ریس چورورتمه ریس ترد اریس چوروتمه تبریز

چوروتمه تبریز

چوروتمه -اریس تبریز که به عنوان یکی از سنتی ترین شیرینی و سوغاتی های شهر تبریز محسوب می شود.این شیرینی مربعی شکل رنگ قهوه ای شیری خاصی دارد که بخاطر مواد استفاده شده در آن به این رنگ در می آید.البته به دلایل نا مشخص میزان پخت این نوع شیرینی کم شده و به سختی و در دالان های بازار تبریز میتوان پیدا کرد.

  • چوروتمه تبریز
  • سوغات چوروتمه تبریز
  • ریس چورورتمه
  • ریس ترد
  • اریس چوروتمه تبریز
اشتراک گذاری