چوروتمه چیست|سنتی ترین شیرینی تبریز-تبریز سوغات

سال (1400) نو مبارک

چوروتمه -اریس تبریز که به عنوان یکی از سنتی ترین شیرینی و سوغاتی های شهر تبریز محسوب می شود.این شیرینی مربعی شکل رنگ قهوه ای شیری خاصی دارد که بخاطر مواد استفاده شده در آن به این رنگ در می آید.البته به دلایل نا مشخص میزان پخت این نوع شیرینی کم شده و به سختی و در دالان های بازار تبریز میتوان پیدا کرد.

Powered by Froala Editor

تگ ها: چوروتمهتبریز سوغاتریساریس
چوروتمه تبریز
چوروتمه تبریز

مرتبط ها