شیرینیجات

لوکوم زعفرانی تبریز(راحت الحقلوم زعفرانی)
30000 تومان
نوقا پر گردویی
35000 تومان
ریس زنجبیلی کاکائویی
45000 تومان
باقلوا طبیعی مخصوص
30000 تومان
باقلوا شیر عسل طبیعی مخصوص
33000 تومان
نوقا شیره انگور 300 گرمی ارگانیک
30000 تومان

نان

اخبار و مقالات اخیر تبریز سوغات

سوغاتی های شهر های ایران چیست

سوغات

format_align_left خواندن مطلب

سوغاتی های تبریز: